jij en Ambulancezorg Groningen

het gaat om jou

Als inwoner of bezoeker van de provincie Groningen reken je op goede zorg op het moment dat jij die nodig hebt. Terecht. Zo is dat in ons land geregeld. Waar je ook bent, in geval van nood komt er een ambulance om hulp te verlenen. Dat vraagt om moderne techniek, professionele organisatie en goede, gediscplineerde samenwerking tussen ketenpartners.

wat zijn ketenpartners?

Om op het juiste moment de juiste zorg te bieden werkt Ambulancezorg Groningen nauw samen in een keten van zorginstellingen. Deze organisaties vormen samen de zogenaamde 'witte kolom' in de hulpverlening:

  • huisartsen
  • ziekenhuizen
  • traumacentra
  • verzorgings- en verpleegtehuizen
  • verloskundigen
  • geestelijke gezondheidszorg
  • Nederlandse Rode Kruis

Niet alleen de 'witte kolom' komt in noodsituaties in actie. In de wereld van de Openbare Orde en Veiligheid zijn naast de regionale ambulancediensten van Groningen, Friesland en Drenthe ook de politie en brandweer nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie van de hulpverlening. De blauwe, rode én witte kolom werken zichtbaar en direct samen in de Meldkamer Noord-Nederland.

richtlijnen

Uiteraard werkt Ambulancezorg Groningen volgens de landelijke en regionale richtlijnen: