nazorg

Wanneer je een ernstige ziekte of trauma hebt doorgemaakt, bestaat de kans dat er herinneringen missen over; hoe je eraan toe was, hoe er behandeld werd en hoe je was in de ambulanceNa de behandeling in de ambulance word je wakker, wanneer je wellicht al in het ziekenhuis bent. Het zogenaamde “zwarte gat” in het geheugen is ontstaan. Antwoorden op vragen over deze specifieke periode blijven vaak onbeantwoord.

ga het gesprek aan

Ambulancezorg Groningen wil graag met jou hierover in gesprek gaan. Vragen over wat er precies is gebeurd, hoe je eraan toe was op het moment dat het ambulanceteam je aantrof, wie je heeft geholpen en wat ze met je hebben gedaan, kunnen helpen om het ‘zwarte gat’ in het geheugen op te vullen. Ambulancezorg Groningen kan jou aanbieden om met het ambulanceteam dat jou behandeld heeft in gesprek te gaan, zodat je antwoorden krijgt over jouw trauma, je ziekteproces of je behandeling in de ambulance. Wanneer je behoefte hebt aan een informatief gesprek kun je het contactformulier invullen. We hopen je hiermee een deel van het nazorgproces in goede banen te leiden.