werkwijze vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie

regelgeving vergoeding AED

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

 

belangrijke informatie

 • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.
 • Voorwaarden voor vergoeding zijn:
  • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
  • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
  • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).
 • Niet in aanmerking voor vergoeding komen:
  • Verbruiksartikelen die over datum zijn
  • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
  • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

 

hoe dient u een declaratie in?

Voor het indienen van uw declaratie dient u gebruik te maken van het declaratieformulier verbruikskosten AED. Het ingevulde formulier inclusief bijlagen kunt u vervolgens bij ons indienen op een van de volgende manieren:

Digitaal:           facturen@ambulancezorggroningen.nl

Per post:         Ambulancezorg Groningen
                        T.a.v. financiële administratie
                        Gotenburgweg 40
                        9723 TM Groningen

Wij zullen uw declaratie vervolgens binnen 30 dagen afhandelen.

De declaratie dient de volgende informatie te bevatten, deze velden staan ook op het declaratieformulier:

 • naam, adres en woonplaats van de declarant
 • banknummer van de declarant
 • datum declaratie
 • adres of locatie van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet (géén naam patiënt)
 • datum van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet
 • omschrijving van de gedeclareerde kosten
 • gedeclareerd bedrag
 • een kopie van de door u betaalde kosten van vervanging

Mocht u nog vragen hebben over deze regeling, dan kunt u contact met ons opnemen via 050-3178451 of administratie@ambulancezorggroningen.nl.

Meer informatie

De circulaire vaststelling beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2018 van de NZa bevat meer informatie over de beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2018.