wetenschappelijk onderzoek

In de gezondheidszorg worden met enige regelmaat nieuwe behandelmethoden en medicijnen ontdekt. Statistisch en wetenschappelijk onderzoek maakt dit mogelijk. Onderzoek is noodzakelijk om de zorg door hulpverleners in de acute zorgketen beter op elkaar af te stemmen. Ambulancezorg Groningen doet dan ook actief mee in de ondersteuning aan medisch wetenschappelijk of statistisch onderzoek. 

gebruik van jouw medische gegevens

Je medische gegevens worden voor wetenschappelijk onderzoek eerst geanonimiseerd. Geanonimiseerd betekent dat je gegevens niet op naam of adres worden verstrekt, maar onder een code worden verwerkt. Hierdoor zijn de gegevens niet herleidbaar naar een specifiek persoon en is geen toestemming nodig voor het gebruik van deze anonieme gegevens. Daarnaast is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht, die maatregelen treft om jouw privacy te beschermen.

bescherming privacy staat voorop

Als je desondanks bezwaar hebt tegen het gebruik van je medische gegevens voor statistisch of medisch wetenschappelijk onderzoek, kun je dit laten weten aan je behandelend arts. Hij of zij zal een aantekening maken in je medisch dossier, zodat je gegevens niet voor wetenschappelijk onderzoek zal worden gebruikt.