Ambulancebus gepresenteerd

Onder een flinke belangstelling van genodigden en pers heeft de portefeuillehouder GGB van het veiligheidsberaad namens de drie noordelijke Regionale Ambulancevoorzieningen de nieuwe ambulancebus voor Noord Nederland gepresenteerd. Met deze bus heeft de GGB organisatie in het geval van een calamiteit snel zes mobiele behandelplaatsen op de plek van het incident beschikbaar.

nieuw GGB model

Dit jaar zijn alle veiligheidsregio’s in Nederland voor de opgeschaalde zorg overgegaan op de nieuwe GGB organisatie. De uitgangspunten zijn erop gericht om bij een calamiteit de slachtoffers zo snel mogelijk aan te bieden aan de ziekenhuizen in de regio. Landelijk zijn er richtlijnen opgesteld om dit binnen een bepaalde tijd voor een bepaalde hoeveelheid slachtoffers te realiseren. 

Een oefening in oktober vorig jaar toonde aan dat de landelijk gestelde werkwijze op een andere manier moet worden ingevuld voor Noord Nederland. We hebben hier meer landelijk gebied, grotere afstanden en minder ziekenhuiscapaciteit. De ambulances moeten patiënten steeds verder weg brengen en nieuwe ambulances moeten van steeds verder komen.

Daarom hebben de drie samenwerkende RAV’en besloten om de hulpverlening in het noorden sneller op te schalen - dus eerder, meer ambulances alarmeren - en meer capaciteit te realiseren om bij een calamiteit slachtoffers ter plekke te kunnen behandelen. Hiervoor is een tweedehands lijnbus aangekocht. Deze is vervolgens bij ambulancebouwer Visser in Leeuwarden omgebouwd en als behandelbus ingericht. 

inzetcriteria

De bus wordt ingezet vanaf code 10: dus bij een verwacht aantal slachtoffers van tien of meer. De komende maanden wordt de bus gebruikt bij de opleiding van de ambulancemedewerkers in Noord Nederland voor de nieuwe GGB organisatie. Vanaf 1 oktober dit jaar wordt de nieuwe organisatie operationeel en staat de bus paraat op Groningen Airport Eelde.