ambulanceverpleegkundigen beter voorbereid door VR

Als ambulanceverpleegkundige ben je in de meest uiteenlopende situaties verantwoordelijk voor de beslissingen over wat je met een patiënt gaat doen. Het werk is zeer divers, wat maakt dat je ook een aantal situaties zelden meemaakt. Complexe gevallen, zoals een kind met brandwonden tref je niet alledaags. Daarom gaat de Hanzehogeschool Groningen met een aantal partners ambulanceverpleegkundigen helpen zich virtueel beter voor te bereiden op deze situaties.

Ambulanceverpleegkundigen zijn goed opgeleide en ervaren professionals die continu bijgeschoold worden. Echter, het realistisch oefenen met een breed scala van bovenstaande situaties is een kostbare aangelegenheid en soms zelfs onmogelijk met de huidige educatieve middelen. Daarom hebben een aantal partijen de handen ineengeslagen binnen het zogenaamde VRAMBO project (Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties).

de impact van Virtual Reality

Binnen het project wordt met name gekeken naar de rol van Virtual Reality, omdat daarmee complexe situaties realistischer worden weergegeven en de ambulancehulpverlener beter kan voorbereiden op dergelijke situaties. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben al een prototype ontwikkeld waarmee geëxperimenteerd wordt.

partners

De Hanzehogeschool Groningen werkt al jaren samen met de Ambulancediensten in de regio Groningen, waarbij studenten, praktijk en onderzoekers samen experimenteren met de mogelijkheden van nieuwe technologie om het werk van ambulanceverpleegkundigen te ondersteunen. De deelnemers binnen het project willen niet alleen relevant opleidings- en trainingsmateriaal maken, maar dit ook integreren in de opleidingen van zowel Hbo-Verpleegkunde als (andere) Regionale Ambulancediensten. Partners zijn de Hanzehogeschool Groningen (het lectoraat User-Centered Design en het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek), Ambulancezorg Groningen, Kijlstra Ambulancezorg, Ambulance IJsselland, Windesheim (het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg) en Wildsea. Het VRAMBO project gaat twee jaar duren en wordt mogelijk gemaakt door een Raak Publiek subsidie.