patiënten zeer tevreden over ambulancezorg

22 januari 2014

“Vriendelijk. Deskundig. Professioneel.” Patiënten zijn uiterst positief over de spoedeisende ambulancezorg en de ambulancehulpverleners. Waar ook in het land. Slechts op een enkel onderdeel is volgens patiënten nog kwaliteitswinst te boeken. Dat blijkt uit het NIVEL rapport 'CQi spoedeisende ambulancezorg'.

patiënten geven ambulancezorg een hoog cijfer

Ambulancezorg moet altijd en overal even goed zijn. In spoedeisende situaties valt er voor patiënten niets te kiezen en moeten ze erop kunnen vertrouwen dat ze de beste zorg krijgen. Uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) blijkt dat  de kwaliteit van de ambulancezorg in Nederland, gezien door de ogen van de patiënt, van een hoog tot zeer hoog niveau is. Dat geldt vooral voor thema’s zoals bejegening, communicatie en behandeling door ambulancehulpverleners. Zij krijgen gemiddeld een 9 van patiënten, 70% van de patiënten geeft zelfs een 9 of 10. Hoge cijfers, in vergelijking met de scores die patiënten geven aan andere zorgsectoren. Opvallend is ook dat in de beoordeling van de kwaliteit van alle 16 deelnemende Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) vrijwel geen verschil is gevonden. Dit bevestigt dat de kwaliteit van spoedeisende ambulancezorg vanuit patiëntperspectief als zeer goed beoordeeld is.

vinger aan de pols

Op basis van het onderzoek ontwikkelde het NIVEL voor de RAV’s een Consumer Quality Index (CQI). De RAV’s willen deze vragenlijst gebruiken om hun kwaliteit van zorg te borgen. Mede op basis van de beoordelingen van patiënten kunnen RAV’s vinger aan de pols houden. RAV’s vinden het namelijk van groot belang dat hun zorg net zo goed blijft als die nu is. Ambulancezorg Nederland is voornemens de CQI Spoedeisende Ambulancezorg met een bepaalde regelmaat in te zetten als landelijke meting van  de kwaliteit van zorg. Zo krijgt de sector ambulancezorg een goed beeld van de zorgkwaliteit vanuit patiëntenperspectief. Individuele RAV’s kunnen desgewenst ook (onderdelen van) de vragenlijst gebruiken voor eigen metingen. In aanvulling op de bestaande meetinstrumenten die RAV’s reeds inzetten om de kwaliteit te meten, geeft een beoordeling vanuit patientenperspectief een completer beeld van de kwaliteit van de ambulancezorg.

CQ-index

Een CQ-index is een gestandaardiseerde vragenlijst waarmee ervaringen van patiënten en consumenten met de zorg en de zorgverzekeraar worden gemeten. Op basis van de resultaten van de vragenlijst kan de kwaliteit van de zorg en zorgverzekeraar vanuit patiëntperspectief bepaald worden. De systematiek die in de vragenlijst wordt gebruikt bestaat uit een familie van vragenlijsten met bijbehorende richtlijnen voor dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. De vragenlijsten geven inzicht in wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg. Voor het onderzoek en de ontwikkeling van de CQ-index spoedeisende ambulancezorg zijn vragenlijsten ingevuld door patiënten van 16 van de 25 RAV's.