publiekscampagne 'De mensen van de ambulance'

15 januari 2014

Eind februari 2014 start de landelijke publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’. Aanleiding voor de campagne is het grootschalig imago-onderzoek ambulancezorg. Hieruit blijkt dat het grote publiek niet weet, of niet goed genoeg weet, hoe ambulancezorg werkt en wat ze van ambulancezorg kunnen en mogen verwachten. Onbegrip, hoogoplopende emoties of ongewenst gedrag zijn dikwijls het gevolg. Ambulancezorg krijgt van Nederland een hoog cijfer, maar de informatievoorziening kan beter.

Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het initiatief genomen voor de campagne die in co-creatie met de V&VN Ambulancezorg en de RAV’s wordt ontwikkeld. VWS maakt de campagne mede mogelijk. Deze week is een campagne-informatiefolder verspreid in de ambulancesector die u vindt op www.ambuprofs.nl. De campagne start eind februari en loopt tot medio 2016.

professionals leveren input aan

Ambulanceprofessionals weten uit de praktijk als geen ander wat het grote publiek niet, of niet goed genoeg weet over ambulancezorg. Daarom hebben AZN en V&VN Ambulancezorg op 25 november een brainstorm georganiseerd voor professionals om bij hen tips en informatie voor burgers op te halen. Zeventien ambulanceprofessionals gaven gehoor aan de oproep en kwamen bij elkaar in het kantoor van V&VN in Utrecht. Alle aanwezige ambulanceprofessionals waren unaniem positief over het nut van de publiekscampagne. “Eindelijk!”, reageerde een van hen. Op www.ambuprofs.nl kunt u een sfeer-videoverslagje zien van de bijeenkomst. Tijdens de brainstorm is veel nuttige en bruikbare informatie opgehaald; deze wordt de komende tijd door campagnemakers omgezet tot zgn. ‘campagnecontent’. We hebben de professionals gevraagd voortdurend mee te blijven denken over input voor de campagne, die zij onder andere aan kunnen leveren via speciale, besloten, social media kanalen zoals het Twitteraccount @Ambuprofs.

wat vertellen we aan Nederland?

De campagne geeft onder meer antwoord op vragen als:
• hoe werkt ambulancezorg,
• wat kunnen mensen verwachten,
• wat doen centralisten ambulancezorg, ambulanceverpleegkundigen en –chauffeurs precies?
• wat kun je het beste doen (of laten) als je als patient of omstander te maken krijgt met ambulancezorg?

We zetten met de campagne ook in op een veilige werkomgeving voor ambulanceprofessionals in de breedste zin van de betekenis. Ruimte maken voor professionals is hier ook een onderdeel van. Meer kennis over ambulancezorg werkt twee kanten op: het is van waarde voor de patiënt en omstanders èn voor ambulanceprofessionals zelf.

professionals zijn boegbeeld

Ambulanceverpleegkundigen, -chauffeurs, meldkamercentralisten en zorgambulancebegeleiders zijn zelf het boegbeeld (en ambassadeur) van de campagne. Zij zijn immers voor het grote publiek dè stem (meldkamer) en hèt gezicht (straatbeeld) van de ambulancezorg. Dit komt tot uiting in de middelen en de boodschappen van de campagne, waarin ambulanceprofessionals zelf steeds in de lead zijn

hoe willen we het publiek bereiken?

Tijdens de campagne maken we veel gebruik van social media (Twitter, Facebook, Youtube) waarmee we veel tips en informatie over ambulancezorg delen met Nederland. Dat doen we via tekst en illustraties, maar ook door veel korte filmpjes waarin professionals zelf hun tips vertellen aan het grote publiek. Nederland kan op de campagnewebsite -die eind februari gereed is- veel informatie over ambulancezorg vinden. Ook worden alle filmpjes en andere relevante uitingen hier geplaatst. De campagnewebsite vormt gedurende de hele campagne de verzamelplaats van alle informatie. Bezoekers vinden hier tevens een weblog waar we zeer regelmatig  zgn. 'Verhalen uit de ambulance' publiceren. Ook geprinte middelen ontbreken niet, denk hierbij aan landelijke plaatsing van Boomerang kaarten en -posters in horecagelegenheden. Via landelijke pers en media proberen we de campagnethema's tevens voor de buhne te krijgen. De RAV's op hun beurt zetten in op de regionale pers.