Ambulancezorg Groningen ontvangt keurmerk Meldcode voor kindermishandeling/ huiselijk geweld

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) heeft een keurmerk meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toegekend aan Ambulancezorg Groningen. Linda Maring en Wytze Koster, beiden aandachtsfunctionaris bij Ambulancezorg Groningen, hebben samen hard gewerkt voor de meldcode.

De meldcode is een richtlijn, zodat medewerkers van Ambulancezorg Groningen weten welke stappen van hen worden verwacht bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Er wordt volgens deze meldcode gewerkt op het moment dat er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Op deze manier kan snel hulp worden geboden en eventuele problemen worden voorkomen. De LVAK heeft het keurmerk bij Ambulancezorg Groningen getoetst en goedgekeurd. Het werken met een meldcode is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht voor alle professionals in de gezondheidszorg.

Linda: “De zorg voor onze patiënten staat voorop. Kindermishandeling of huiselijk geweld zijn onderwerpen waar je zorgvuldig en respectvol moet handelen en we beschikken nu over een keurmerk dat aan de wettelijke eisen voldoet.”