Ambulancezorg Groningen ontvangt opnieuw keurmerk meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij zijn trots jullie te kunnen melden dat De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) opnieuw het keurmerk meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft toegekend aan Ambulancezorg Groningen. Ambulancezorg Groningen heeft hiermee laten zien aan alle wet- en regelgeving én protocollaire eisen te voldoen.

wettelijk verplichte meldcode

De meldcode helpt ambulancezorgverleners welke stappen van hen worden verwacht bij (het vermoeden van) huiselijk geweld en/of mishandeling van kinderen, volwassenen/ouderen of dieren. Wanneer er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid, wordt er gewerkt volgens deze wettelijk verplichte meldcode. Er wordt dan een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis, zodat er hulp kan worden geboden en eventuele verdere problemen worden voorkomen. Zowel al onze collega’s van de rijdende dienst als onze aandachtsfunctionarissen spelen een niet te onderschatten rol in de signalering en het verwerken van deze meldingen; het opnieuw verkrijgen van dit keurmerk is dan ook een dikke pluim voor deze inzet!

keurmerk

Het keurmerk is twee jaar geldig vanaf de dag dat deze is uitgegeven. Ambulancezorg Groningen was al in het bezit van het keurmerk, maar heeft het keurmerk van de LVAK dus verlengd.

Voor meer informatie over het keurmerk, kijk op www.lvak.nl of vraag onze aandachtsfunctionarissen Gerda Boonstra, Katrin Gruber of Jaap den Hartog.