campagne ‘De mensen van de ambulance’ gelanceerd door Minister Schippers

Te midden van een grote groep ambulancehulpverleners lanceerde minister Schippers op 11 maart de campagne ‘De mensen van de ambulance’. De minister draagt de ambulancesector een warm hart toe: “Ik juich het toe dat ambulancemedewerkers in de campagne zelf naar voren treden en vertellen over hun belangrijke werk. Zij kennen de praktijk immers als geen ander. Ik volg de campagne op de voet”, aldus Schippers. Tijdens de aftrap beplakte de minister een ambulance met een grote campagnesticker die vanaf vandaag door veel ambulances in Nederland wordt gevoerd. 

ambulancehulpverleners op de voorgrond

Ambulancehulpverleners zijn voor het grote publiek de stem (meldkamer ambulancezorg) en het gezicht (straatbeeld) van de ambulancezorg en zijn daarom zelf het boegbeeld van de campagne. Tijdens de aftrap van de campagne stonden zij in grote getale op de voorgrond en was hen een actieve rol toebedeeld. Zo richtte ambulanceverpleegkundige Ina Bolt namens alle ambulancehulpverleners het woord tot minister Schippers en begeleidde meldkamercentralist ambulancezorg Roelie de Vlas haar naar ´de rode knop´ alwaar minister Schippers met een ferme klap en onder luid geknal en veel slingers een groot bord onthulde met daarop de tekst ‘We zijn gestart!’. Ambulancechauffeur Anthon Wolf en Schippers beplakten samen tenslotte een ambulance met de campagnesticker. 

ambulancehulpverleners boegbeeld van de campagne

Ambulanceprofessionals treden in de campagne zelf naar voren en vertellen wat je kunt doen (of beter kunt laten) als je als patiënt of omstander te maken krijgt met ambulancezorg. De campagne is opgebouwd uit drie hoofdthema’s: ‘als je 112 belt’, ‘in het verkeer’ en ‘bij zorgverlening’ en heeft een looptijd van drie jaar. Elk jaar komen deze drie hoofdthema’s voor de bühne via verschillende communicatiekanalen en –middelen.

kijkje in de keuken van ambulancezorg

Op de campagnesite staat naast informatie over ambulancezorg ook een aantal korte filmpjes waarin ambulancehulpverleners tips en advies geven aan burgers, patiënten en omstanders. Op het weblog ‘Het echte werk’ worden regelmatig verhalen van ambulancehulpverleners gepost. Indringende en ontroerende verhalen die het grote publiek een kijkje geven in de keuken van ambulancezorg. Via Twitter en Facebook brengen ‘De mensen van de ambulance’ hun tips en adviezen ook naar de mensen toe. 

aanleiding voorlichtingscampagne

Uit een grootschalig imago-onderzoek ambulancezorg blijkt dat het grote publiek zeer tevreden is over ambulancezorg. De resultaten laten echter ook zien dat mensen vaak niet weten hoe ambulancezorg precies werkt en wat ze wel of niet van ambulancehulpverleners kunnen verwachten. Irritaties, onbegrip, oplopende emoties of ongewenst gedrag richting ambulancehulpverleners zijn soms het gevolg. Ambulanceprofessionals onderschrijven dit. Zij ervaren in de praktijk dat patiënten, omstanders of het grote publiek vaak niet weten waarom zij de dingen doen die ze doen. Met de voorlichtingscampagne ´De mensen van de ambulance´ wil de ambulancesector hier verandering in brengen. Meer kennis over ambulancezorg werkt twee kanten op: het is van waarde voor de patiënt en omstanders èn voor ambulancehulpverleners zelf.

initiatief campagne

De voorlichtingscampagne ‘De mensen van de ambulance’ is een initiatief van sectororganisatie Ambulancezorg Nederland, in samenwerking met beroepsvereniging V&VN ambulancezorg en de Regionale Ambulance Voorzieningen. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie VWS.