Cliëntenraad komt op stoom

22 september 2021

Na een drietal vergaderingen heeft de Cliëntenraad van Ambulancezorg Groningen flinke stappen gezet in kennismaking, inwerken en koers bepalen. De raad leert steeds meer over de organisatie en het werkveld en het beeld van haar rol, visie en missie wordt steeds helderder.

Plezier staat voorop

De cliëntenraad begint elkaar beter te kennen. We zijn online gestart maar zien elkaar nu gelukkig live. Het is mooi om te zien dat de verschillende expertises (o.a. recht, communicatie, zorg, organisatievermogen) en de verschillende achtergronden elkaar goed versterken. Er wordt soms gediscussieerd en regelmatig gelachen. De prettige sfeer die er is maakt dat elk lid zonder terughoudendheid zijn zegje kan doen en dat de leden met plezier hun taak vervullen.

Inwerken en scholen

De cliëntenraad is zich nog druk aan het inwerken. Naast kennismaken met elkaar en de directeur stond een rondleiding door het hoofdkantoor en de naastgelegen ambulancepost op het programma en is er een online kennismaking met de Meldkamer geweest. We hebben daar ook kort even de cliëntenraden van UMCG Ambulancezorg en Kijlstra Ambulancezorg ontmoet.

Van Ambulancezorg Groningen wil de cliëntenraad graag nog veel meer weten. Er is een uitgebreide – live- kennismaking met een aantal collega’s gepland. Verder gaat de raad kennismaken met de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. En dan wordt de raad ook nog geschoold; we gaan ons verdiepen in juridische aspecten en willen beter zicht krijgen op ons takenpakket.

Missie en visie en meer

Inmiddels hebben we al een mooie basis staan voor onze missie en visie en kunnen we aan de slag met het bepalen van onze doelen en het uitwerken van een activiteitenplanning. We hopen dat het verder inwerken en de scholing ons daarvoor nog wat meer handvaten geven.

We zien er erg naar uit om straks ‘’echt’’ aan de slag te gaan. Het is een mooie uitdaging om de cliënten van Ambulancezorg Groningen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en daarmee bij te dragen aan een nog betere dienstverlening en nog betere zorg.

We houden jullie op de hoogte: om de paar maanden zullen we een berichtje plaatsen. En wil je met ons in contact komen? Mail dan naar: clientenraad@ambulancezorggroningen.nl