‘De mensen van de ambulance? Die redden levens’

Met de folder ‘De mensen van de ambulance? Die redden levens!’ kijken wij met veel plezier graag samen met u terug op de aanleiding, doelstellingen, feiten, achtergronden, resultaten en reacties na vierenhalf jaar publiekscampagne over de ambulancezorg.

In juli 2012 is onder de vlag van Ambulancezorg Nederland een grootschalig representatief imago-onderzoek ambulancezorg gehouden onder meer dan 1.000 Nederlanders. Ambulancezorg heeft een sterk imago en Nederland is heel positief over ambulancezorg. Wel bleek uit de resultaten dat Nederland niet precies weet hoe ambulancezorg werkt. Om daar als sector iets aan te doen zijn we in 2013 gestart met publiekscampagne. Na 4,5 jaar landelijke publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ (dmvda), is het formele einde van de campagne in zicht.