Eerste ambulanceverpleegkundigen lange tranche afgestudeerd

Ambulancezorg Groningen is twee gediplomeerde ambulanceverpleegkundigen rijker. Gister hebben namelijk de eerste studenten van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige met brede instroom hun CZO-geaccrediteerd diploma ontvangen. Zij mogen vanaf nu dus zelfstandig als ambulanceverpleegkundige aan de slag. Ambulancezorg Groningen is de eerste erkende aanbieder van deze opleiding tot ambulanceverpleegkundige.

Elf verpleegkundigen startten in november 2018 met de opleiding. Na zestien maanden zwoegen zijn Marlijn en Joost de eerste studenten die zonder vrijstellingen het diploma ontvangen. De overige studenten ronden de opleiding in de komende maanden gefaseerd af, afhankelijk van het aantal uren dat zij gemiddeld werken.

Nieuwe aanwas is hard nodig

De schaarste in gespecialiseerde functies in de (acute) zorg neemt toe. Ook in de ambulancezorg is er landelijk een tekort aan ambulanceverpleegkundigen en de vijver met gespecialiseerde verpleegkundigen raakt leeg. De nieuwe opleiding is toegankelijk voor gediplomeerde verpleegkundigen, dus ook zonder eerder behaalde specialisatie. Met de komst van deze opleiding worden door breder in te stromen meer ambulanceverpleegkundigen opgeleid, om het tekort op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Opzet van de opleiding

De opleiding is een combinatie van praktijkleren en theorie. De studenten volgen een lesprogramma op maat en lopen daarnaast stages in het werkveld. Ze leren op basis van klinisch redeneren de zorgvraag bij patiënten van alle leeftijden te inventariseren en te behandelen. Alle specialismes, van acute interne tot verloskunde, komen tijdens de dertien modules aan bod. Hoe lang de opleiding duurt, verschilt per student en is afhankelijk van de vooropleiding, maar duurt in principe maximaal 16 maanden. Indien alle modules goed zijn doorlopen ontvangen ze een CZO-diploma.

Derde groep van start

Een nieuwe groep van twaalf studenten is op 2 maart van start gegaan met de opleiding. Vier van deze studenten zijn afkomstig van een andere ambulancedienst. De theorie wordt aangeboden in de stad Groningen en de praktijk wordt gedaan binnen de eigen ambulancedienst.