Eerste halfjaar van de Psycholance geëvalueerd

25 mei 2021

In oktober 2020 is in de Provincie Groningen een pilot gestart voor het vervoer van personen met verward of onbegrepen gedrag. Een Psycholance, die bemenst wordt door een GGZ-verpleegkundige en een huisartsenchauffeur, wordt ingezet voor meer passend en humaan vervoer om zo te zorgen dat patiënten sneller voorzien worden van de juiste zorg.  De pilot is een nauwe samenwerking tussen Lentis en Ambulancezorg Groningen.

We kijken terug op een geslaagd eerste halfjaar van de pilot, waarin we in goede samenwerking met alle ketenpartners in staat zijn geweest om 411 keer onze zorg te verlenen en daarna eventueel de patiënt te vervoeren.

De resultaten van het eerste halfjaar hebben we samengevat in een mooi overzicht. Je vindt dit overzicht in de bijlage.