Erkende praktijkinstelling voor Verpleegkundig Specialist

In 2013 is Ambulancezorg Groningen gestart opleiding van Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants. Sindsdien zijn er vier Verpleegkundig Specialisten en vier Physician Assistants met de opleiding gestart. Vorig jaar is de organisatie tevens voor de opleiding tot Verpleegkundig Specialist gevisiteerd. De visitatie is bedoeld om de kwaliteit van de praktijkopleiding in kaart te brengen. De visitatiecommissie gaf in haar rapportage aan dat zij de kwaliteit van de praktijkopleiding binnen Ambulancezorg Groningen als “goed” beoordeeld. Sinds de invoering van de praktijkvisitaties werd nog nooit eerder een praktijkopleiding met een ‘goed’ beoordeeld. Een bovengemiddelde prestatie door Ambulancezorg Groningen!

De praktijkopleiding is nu een erkende praktijkinstelling voor de opleiding tot verpleegkundig specialist. Om dit te vieren kwam de Hanzehogeschool Groningen langs met taart en bloemen om deze te overhandigen aan onze opleidingskundige Chantal Struik.