nieuwe bekostigings- en financieringssystematiek voor ambulancezorg

20 januari 2014

De ambulancesector krijgt met ingang van 2014 een nieuwe bekostigings- en financieringssystematiek.

De bekostiging, zoals dat van oudsher ook al voor de politie en brandweer geldt, wordt voor een groot deel op beschikbaarheid worden gebaseerd. De invloed van het aantal opdrachten wordt dus kleiner. De productiefinanciering stamt uit de tijd dat veel ambulancediensten geen zelfstandige instellingen waren, maar een onderdeel van taxiondernemingen.  Deze personenvervoerondernemingen worden allemaal bekostigd op basis van productie.  De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft inmiddels de beleidsregel met de nieuwe financieringssystematiek vastgesteld.