Nieuwe bestuurder Ambulancezorg Groningen

19 november 2019

Jeroen van der Ster wordt de nieuwe bestuurder van Ambulancezorg Groningen. Hij is daarmee de opvolger van Bert Benthem, die 8 jaar de bestuurder was van deze organisatie.

Met zijn achtergrond als (bedrijfs)econoom, heeft Jeroen van der Ster ervaring in verschillende sectoren, zoals in de uitzendbranche, bij de overheid en in het onderwijs. Hij heeft zich hier onder andere beziggehouden met bedrijfsvoering, personeelsbeleid, informatiemanagement, bouwprojecten, samenwerking en netwerkvorming. Hij beschrijft zichzelf als gedreven, resultaatgericht, betrokken bij mensen en een bruggenbouwer.

Momenteel is Jeroen van der Ster werkzaam als regiodirecteur bij het ROC Alfa college, school voor Zorg, Welzijn en Dienstverlening te Groningen. Als voorzitter van het bestuur van de Academie voor Ambulancezorg, is hij bekend met het werkveld van de acute zorg. De laatste functie zal hij beëindigen als hij aantreedt als bestuurder van Ambulancezorg Groningen.

De overdracht van Bert Benthem naar Jeroen van der Ster zal begin 2020 plaatsvinden. Het afscheid van Bert Benthem vindt in december a.s. plaats, hierover volgt later meer informatie.