Noord-Nederlandse ambulancediensten krijgen identieke spoedkoffers

Vanaf april 2019 gaan de drie ambulancediensten Ambulancezorg Groningen, Kijlstra ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg werken met eenzelfde spoedkoffer op de ambulances. Een spoedkoffer bevat de medische hulpmiddelen waarmee ambulancehulpverleners dagelijks werken. Tijdens een grootschalig incident of tijdens burenhulp kunnen de ambulancehulpverleners in het noorden nu sneller en beter samenwerken omdat de nieuwe spoedkoffers identiek en uniform zijn ingedeeld.

Elke ambulancedienst in Nederland heeft nu een spoedtas of -koffer met een eigen vulling waar zij mee werken. De inhoud en de opbergplaats kan dus per regio verschillen. In Groningen, Friesland en Drenthe is besloten om met eenzelfde spoedkoffer te werken, zodat de ambulancehulpverleners uit de verschillende regio’s elkaar beter en sneller kunnen ondersteunen als zij samenwerken bij incidenten. Dit is niet de eerste samenwerking tussen de drie ambulancediensten in Noord-Nederland. Zo wordt ook al samengewerkt binnen de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland (MkANN) en binnen de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). De Noordelijke ambulancediensten zijn de eerste diensten in Nederland die de inhoud van de spoedkoffers op elkaar afstemmen.  

“We zijn trots op deze samenwerking. Met de nieuwe spoedkoffers kunnen we elkaar op een veiligere, efficiëntere manier assisteren. Ook vergroten wij hiermee de patiëntveiligheid”, zegt de voorzitter van de werkgroep Spoedkoffers. Deze werkgroep bestond uit hulpverleners vanuit de drie regionale diensten en hebben intensief samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

De spoedkoffers van de Noord-Nederlandse ambulancediensten De spoedkoffers van de Noord-Nederlandse ambulancediensten