patiënten tevreden over zorgverlening Ambulancezorg Groningen

In samenwerking met Zorgbelang Groningen heeft Ambulancezorg Groningen in 2015 een onderzoek naar patiëntervaringen gehouden. Op basis van interviews hebben patiënten en bij de zorg aanwezige familieleden of andere naasten zich geuit over hoe ze de zorg hebben ervaren. Gebleken is dat de patiënten zich gehoord voelen, serieus worden genomen en goed zijn behandeld. Daarmee zijn patiënten (en hun naasten) in het algemeen erg tevreden over de zorgverlening van Ambulancezorg Groningen.

kwalitatief onderzoek

In de zorgverlening van Ambulancezorg Groningen staat de patiënt centraal. De zorgverlening is erop gericht om, samen met andere hulpverleners, op tijd de juiste zorg te leveren aan iedere inwoner van de provincie Groningen. Er is inmiddels veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de medische aspecten van zorg, waar nu de aandacht ook wordt gelegd op attitude. Hoewel de klanttevredenheid bovengemiddeld hoog is, valt er nog winst te behalen op het gebied van bejegening. Om dit te kunnen meten heeft Zorgbelang Groningen, provinciale organisatie die zich vanuit het perspectief van patiënten bezig houdt met kwaliteit van zorg, als onafhankelijke partij onderzoek gedaan. Om een objectief beeld te krijgen heeft Zorgbelang Groningen een verdiepend kwalitatief onderzoek uitgevoerd door interviews af te nemen onder patiënten en naasten die gebruik hebben gemaakt van Ambulancezorg Groningen. Hierbij is onderzocht hoe ze de zorg hebben ervaren, hoe ze waren bejegend en welke verbeterpunten mogelijk zijn.

patiëntervaringen

De geïnterviewde patiënten naasten zijn in het algemeen erg tevreden over de zorg die zij kregen van Ambulancezorg Groningen. “Het waren hele aardige jongens. Alles wat er moest gebeuren, legden ze uit. Ze stelden me gerust. Ze waren goed gehumeurd en professioneel. Vooral de laatste keer waren ze goed. Verontschuldigden zich zelfs voor de slechte weg waar we op reden.” De conclusie kan worden getrokken dat zowel patiënten als naasten dankbaar zijn over de zorgverlening. “Ik vind, voor zover dat kan, dat ze het zo prettig mogelijk hebben gemaakt. Ze waren ook bijzonder vriendelijk. Ik had zelf ook zoiets van ik probeer me in te leven in hun werkwijze en zo goed mogelijk mee te werken. Stuur mij dezelfde dienst maar weer.” Door sommige mensen werden  verbeterpunten  aangedragen, deze hadden vooral betrekking op de bejegening door ambulancepersoneel.

“We kunnen als organisatie trots zijn op deze uitkomsten”, aldus Bert Benthem, directeur/bestuurder Ambulancezorg Groningen. “Het leveren van goede zorg en tevreden patiënten, dat is waar je het werk voor doet. De komende tijd zullen we ons gaan richten op de aangedragen aandachtspunten om de zorgverlening nog beter te kunnen maken.”