Primeur: Ambulancezorg Groningen test realtime video contact met het Brandwondencentrum Groningen

Ambulancezorg Groningen heeft samen met het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis, KPN en 5Groningen verschillende testen gedaan als voorbereiding op het gebruik van toekomstige 5G. Daarmee zijn vervolgstappen gezet op het gebied van de praktische toepassing van 5G in Groningen.

Vorig jaar zijn al eerder 5G testen gedaan. Deze testen waren een vervolg hierop en is wederom in samenwerking met KPN gedaan. Het doel van deze testen was om met beschikbare techniek, realtime beeld en geluid vanaf een willekeurige plek in Groningen aan een specialist in het ziekenhuis aan te bieden. Nog niet eerder is het gelukt om realtime videobeelden vanuit de ambulance aan te bieden aan een ziekenhuis. Er is getest met een Augmented Reality (AR) bril, een bril waarmee informatie wordt verzameld en verzonden, en informatie in het gezichtsveld van de ambulancehulpverlener wordt getoond. Er zijn verschillende situaties en factoren getest, om te bepalen waar rekening mee moet worden gehouden bij het gebruik van de AR-bril. Er is onder andere gekeken of de snelheid van de ambulance effect heeft op de verbinding en kwaliteit van het beeld en geluid tussen de ambulance en het brandwondencentrum. Daarnaast zijn factoren als de positie in de ambulance en omgevingsgeluiden ook meegenomen in de test.

Alle testen zijn succesvol verlopen. Ambulancezorg Groningen, Brandwondencentrum Groningen, KPN en 5Groningen hebben alle testresultaten en verbeterpunten verzameld, welke worden verwerkt voor een vervolgtest met 5G. “Door het experimenten en inzetten van innovatieve technologie met snelle verbindingen kunnen ambulancehulpverleners expertise op afstand gebruiken en weet het ziekenhuis op deze manier beter waar ze op voorbereid moeten worden”, aldus Bert Benthem, directeur/bestuurder Ambulancezorg Groningen.

Hans Eshuis IC-verpleegkundige bij het Brandwondencentrum Groningen adviseert het ambulanceteam via livestream Hans Eshuis IC-verpleegkundige bij het Brandwondencentrum Groningen adviseert het ambulanceteam via livestream
Frea … kijkt tevreden terug op de 5G-test Frea … kijkt tevreden terug op de 5G-test