rijsimulator onderzoek

Ambulancezorg Groningen heeft afgelopen week deelgenomen aan het rijsimulator onderzoek dat in samenwerking met het IFV is uitgevoerd. Aanleiding van het onderzoek is het verbeteren van de veiligheid en doorstroming tijdens het rijden met optische en geluidssignalen. Er zijn in totaal drie dagen trainingen rijsimulator OGS gegeven, waarbij alle ambulancechauffeurs van Ambulancezorg Groningen bij betrokken waren.

Sinds 2010 wordt het aantal ongevallen met voorrangsvoertuigen gemonitord. De verwachting is dat, als gevolg van bepaalde maatregelen, de vakbekwaamheid (kennis en rijgedrag) van de ambulancechauffeurs in de toekomst zal toenemen. Om na te gaan wat het effect is van die maatregelen op het rijgedrag van de voorrangsvoertuigbestuurders en om de huidige kwaliteit in kennis en gedragsintentie te bepalen, wordt dit jaar een nulmeting uitgevoerd, waar Ambulancezorg Groningen aan heeft meegedaan.

Bron: www.ifv.nl Bron: www.ifv.nl

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst vooraf, om de kennis te toetsen, en daarnaast een praktijkgedeelte in de vorm van een rijsimulator. Na een proefrit van 6 minuten om gewend te raken aan de rijsimulator, moesten de ambulancechauffeurs 12 minuten onder OGS rijden, waarbij men vijftien pittige verkeerssituaties tegenkwam. Al met al is het doen van het onderzoek naar de vakbekwaamheid erg waardevol. Alle data van de nulmeting wordt nu verzameld, om deze over een tijd wederom te testen onder dezelfde doelgroep.