Verbeterde informatieoverdracht tussen Ambulancezorg Groningen en huisarts

25 maart 2015

Via een digitaal bericht wordt de huisarts momenteel op de hoogte gebracht van een ambulancebezoek aan één van hun patiënten. Ambulancezorg Groningen verstuurt met het interactief Zorg informatiesysteem (iZis) vanuit de ambulances rechtstreeks berichten naar de huisarts van een patiënt. Op deze manier is de huisarts eerder en beter op de hoogte, een aanvulling op de wederzijdse informatie-uitwisseling.

Geslaagde test maakt innovatie mogelijk

Ambulancezorg Groningen heeft in samenwerking met Dr. Toxopeus, huisarts te Leek en voorzitter van de ICT-commissie van de huisartsenkring Groningen, inmiddels een succesvolle pilot gedraaid. Tijdens de pilot is de patiëntinformatie vanuit de ambulance digitaal naar de huisartsen verzonden in een beveiligd bericht. Het bericht is volgens een vast format opgesteld, zodat de huisarts dit probleemloos kan inlezen en daarna opnemen in het patiëntendossier. Ambulancezorg Groningen is met deze innovatie één van de ambulanceorganisaties van Nederland die deze functionaliteit toepast. “Tot voor kort werden huisartsen niet of nauwelijks geïnformeerd als patiënten waren vervoerd naar een ziekenhuis”, zegt Edwin Toxopeus. “Mede dankzij deze pilot loopt de informatie-uitwisseling tussen Ambulancezorg Groningen en de huisartsen in Groningen nu steeds vaker digitaal.”

Het digitale bericht is geen vervanging van de informatie-uitwisseling, die tot voor kort tussen Ambulancezorg Groningen en de huisarts plaatsvond, maar juist een aanvulling daarop. Bij alle opnames en situaties waarbij vervoer naar het ziekenhuis niet noodzakelijk is, ontvangt de huisarts een digitaal bericht. Bij gepland vervoer is er geen noodzaak om de huisarts te informeren, omdat de aanvrager meestal de huisarts zelf is.  “Ik ben trots op deze ontwikkeling en bijdrage aan verbetering in informatieoverdracht en zorgcontinuïteit,” geeft Bert Benthem aan, directeur/bestuurder Ambulancezorg Groningen.