VS-solo

27 augustus 2020

Ambulancezorg Groningen is in haar verzorgingsgebied van start gegaan met de inzet van de verpleegkundig specialist in de pilot Verpleegkundig Specialist solo (VS-solo). Met een team van ervaren en masteropgeleide verpleegkundigen wordt, tijdens de pilot (looptijd tot eind 2020), dagelijks van 14.00-22.00 uur de VS-solo door de Ambulancemeldkamer (MKNN) ingezet voor niet levensbedreigende behandeling en/of zorgvragen. Patiënten in alle leeftijd categorieën met een niet levensbedreigende aandoening kunnen door de VS-solo gezien worden. Hierdoor kan vooral “de oudere medemens met een mobiliteitsprobleem en een urgente zorgbehoefte, op deze wijze thuis behandeld worden”.

Binnen de pilot wordt gestreefd naar de beste zorg voor de patiënt: zorg op maat. De masteropgeleide verpleegkundigen vormen een schakel tussen de huisartsenzorg en de ambulancezorg. Zij hebben een zelfstandige bevoegdheid voor het diagnosticeren van acute ziektebeelden, mogen zelfstandig een behandeling starten en noodzakelijke medicatie voorschrijven. Ook het hechten van wonden valt binnen hun expertise.

Het aandeel (huisartsen)zorgvragen neemt tegenwoordig vooral in de avonduren en in de weekenden zienderogen toe. Deze toename van spoedzorg zorgt er ook voor dat er vaker een beroep moet worden gedaan op ambulance capaciteit. Met deze VS-solo pilot heeft de MKNN de mogelijkheid, in plaats van een ambulance, de verpleegkundig specialist in te zetten om zo de behandeling te starten, te continueren en/of mogelijk af te ronden in de thuissituatie. Op deze manier blijft meer ambulancecapaciteit beschikbaar voor spoedmeldingen. De patiënt kan zo thuis behandeld worden en hoeft niet meer naar het ziekenhuis. En wanneer voor een opname wel een ambulance noodzakelijk is dan regelt de verpleegkundig specialist dit natuurlijk ook.

De verwachting is dat met de inzet van de VS-solo de patiënt meer passende zorg in de eigen en vertrouwde woonomgeving krijgt, en de reguliere ambulancespoedzorg (paraatheid) wordt ontlast.