partners

de keten van hulpverlening is sterk

Op het moment dat jij in contact komt met mensen van ambulancezorg, dan sta je (zonder dat je het merkt) indirect in contact met een uitgebreid netwerk van organisaties en hulpverleners. Continu is er communicatie tussen de schakels van dit netwerk. Hulpverlening vindt altijd plaats in een keten van partners in de zorg- en dienstverlening. Iedere schakel in deze keten is onmisbaar, maar geen enkele schakel kan het alleen.

communicatie als succesfactor

De hulpverlening in een netwerk of keten van partners vraagt om respect en aandacht onderling. Daarbij is communicatie van doorslaggevend belang. Oefeningen en trainingen op dat gebied hebben daarom hoge prioriteit. Meer hierover.

Ketenpartners van Ambulancezorg Groningen krijgen op een bijzondere manier een inkijkje in het dagelijks werk van de ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs via de recente jaarverslagen.

wie vormen de keten?

De ambulancezorg is per definitie een tijdelijke schakel in de hulpverlening. De zorg van een ambulanceteam begint met de telefonische hulpverlening door een centralist in de meldkamer. De ambulancezorg eindigt binnen hooguit een aantal uren met de overdracht van een patiënt óf van informatie aan een andere hulpverlener of ketenpartner. Denk daarbij aan:

 • een ziekenhuis
 • de huisarts
 • politie, justitie
 • instelling voor geestelijke gezondheidszorg
 • verzorgings- of verpleegtehuis

Bij ongelukken of andere complexe gebeurtenissen is alleen een ambulanceteam meestal niet genoeg. Dan zijn er diverse ketenpartners betrokken bij de gezamenlijke hulpverlening:

 • brandweer
 • politie
 • defensie
 • doktersdienst
 • mobiel medisch team (MMT)

ambulancezorg als partner

De medewerkers van Ambulancezorg Groningen realiseren zich goed, dat samenwerking met andere partijen in de keten noodzakelijk is om goede zorg te bieden. Samen bereik je meer.

Om die samenwerking zo goed en plezierig mogelijk te maken, gelden voor de medewerkers van Ambulancezorg Groningen de volgende principes:

 • de zorgvraag en het belang van de patiënt staan altijd voorop
 • overdracht van patiënten en informatie-uitwissling verlopen volgens heldere protocollen
 • streven naar duurzaamheid van arbeid, handelwijzen, materieel en relaties
 • actief bijdragen aan de integratie van zorg, veiligheid en openbare orde
 • heldere en open communicatie over wederzijdse verwachtingen
 • aandacht en respect voor feedback van patiëntenorganisaties en ketenpartners