digitale informatie en communicatie

Stel je voor, je krijgt een ongeluk. Je raakt gewond. Iemand belt 112. Je weet zelf niet precies wat er daarna allemaal met jou gebeurt, maar ineens lig je in een ziekenhuis. Er staat een arts naast je bed. Weet hij hoe het met je ging in de ambulance? Welke behandelingen je hebt gehad, welke metingen zijn gedaan? Dat mag je verwachten in Nederland, maar daar komt veel bij kijken. Ambulancezorg Groningen heeft op dit gebied een flinke stap gezet. Een nieuw digitaal systeem in de ambulances verstuurt via een tablet informatie over een patiënt naar het ziekenhuis. De arts aan jouw bed is daardoor goed geïnformeerd. 

iZis zorgt voor een stroomversnelling

Eind 2012 is het project iZis van start gegaan. Het meest in het oog springende resultaat daarvan is de tablet in iedere ambulance, sinds januari 2014. De tablet is de tastbare interface van uitgebreid registratiesysteem. Dit systeem zorgt voor informatie-overdracht tussen de ketenpartners in de zorg.

Zodra de centralist een ambulance inzet voor een opdracht start de vorming van een patiëntendossier. De gegevens zijn direct zichtbaar in de ambulance via de tablet. De ambulanceverpleegkundige voert aanvullende informatie in over de patiënt en de behandeling. Ook de medische apparatuur in de ambulance is digitaal verbonden met het systeem. Bij de overdracht van de patiënt aan een arts of andere hulpverlener is het dossier in principe digitaal beschikbaar. Omdat nog niet alle systemen van zorginstellingen 'dezelfde taal' spreken, is het in de ambulance ook mogelijk de informatie uit het systeem te printen. In die gevallen gebeurt de informatie-overdracht dus nog op papier.

De informatie is wel direct digitaal beschikbaar binnen de eigen organisatie van ambulancezorg. Dit levert enorme praktische en administratieve voordelen op. Bovendien zijn de data eenvoudig beschikbaar voor diverse vormen van onderzoek en rapportage.

een innovatief project

De aanpak van het project iZis is bijzonder. De resultaten tot nu toe zijn positief.

Ambulanceverpleegkundigen, de gebruikers van de tablet, zijn intensief betrokken bij de keuze voor de tablet. Op basis van ervaring en wensen zijn eerst eisen geformuleerd. Daarna zijn diverse devices getest. Na een praktische training en een korte periode van gewenning is duidelijk, dat het werken met de tablet veel winst oplevert in tijd voor de organisatie en ketenpartners. Bovendien verbetert deze innovatieve wijze van informatie-overdracht de continuïteit van de zorg voor de patiënt.

Een verpleegkundige zegt: “Ik zat onderweg naast een patiënt, maar ik moest me even goed concentreren op dit nieuwe apparaat. Het was de eerste keer, dat ik daarmee werkte. Ik verontschuldigde me, maar de patiënt vond het geweldig, dat we nu met een innovatief digitaal systeem werken.”