reanimatie-onderzoek

reanimatie in kaart gebracht

Reanimatie staat volop in de belangstelling. De inzet van burgerhulpverleners en het toenemende gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) blijkt de overlevingskans positief te beïnvloeden (lees meer). Tegelijkertijd staat het nut van reanimatie ook ter discussie. Kortom, reanimaties vormen ook voor Ambulancezorg Groningen een belangrijk aandachtsgebied. De organisatie is een eigen onderzoek gestart.

Het langlopende onderzoek ARREST in de regio's Noord-Holland en Twente over de periode 2006-2011 laat zien dat de kans op overleving na een reanimatie buiten het ziekenhuis ongeveer 23%. Dit percentage betreft reanimaties waarbij problemen met het hart de oorzaak zijn van de circulatiestilstand. In de regio Groningen is er nog onvoldoende zicht op de aantallen en de resultaten van reanimaties, waarbij ambulanceteams betrokken zijn. Het eigen onderzoek brengt daar verandering in.

doel van het onderzoek

Twee van onze eigen ambulanceverpleegkundigen zijn na een selectieprocedure en een opleiding via de Isala Academie in Zwolle aan de slag gegaan met de opzet van een beschrijvend onderzoek naar reanimaties in de provincie Groningen. Bij de opzet van het onderzoek maken zij gebruik van de informatie en ervaring van professionele onderzoekers op dit terrein. De vragen die zij op termijn met het onderzoek willen beantwoorden zijn:

  • hoeveel reanimaties buiten ziekenhuis zijn er per jaar in Groningen
  • wat is het overlevingspercentage na reanimatie
  • zijn er verschillen tussen Groningen en andere regio's in aantal reanimaties en overlevingspercentage
  • welke conclusies zijn mogelijk ten aanzien van de kwaliteit van de uitvoering van reanimaties

vragenlijst opgenomen in iZis

De tablets die sinds januari 2014 in alle ambulances aanwezig zijn, maken het mogelijk dat een ambulanceverpleegkundige na elke reanimatie direct de relevante informatie kan doorsturen naar de onderzoekers. Via een digitale vragenlijst ontvangt het onderzoeksteam de data voor het onderzoek. Hiermee bewijst het project iZis (Interactief Zorg Informatie Systeem) direct zijn meerwaarde voor de verdere professionalisering van de organisatie.