samenwerking in de hele keten

De Meldkamer Noord Nederland levert informatie over het totaal aantal reanimaties in de drie noordelijke provincies en de telefonische hulpverlening direct na de melding. De ziekenhuizen in de regio en directe omgeving werken mee om het onderzoeksteam te voorzien van gegevens over reanimatiepatiënten tijdens en na ziekenhuisopname. Op deze manier ontstaat een volledig beeld van de aantallen en resultaten van reanimaties, verdeeld over drie fasen:

  1. na de melding bij 112, voordat de twee ambulances arriveren
  2. tijdens de reanimatie en behandeling door de ambulanceteams
  3. tijdens en na ziekenhuisopname

De resultaten van het onderzoek leiden ongetwijfeld tot nieuwe onderzoeksvragen, maar bieden naar verwachting ook concrete aanknopingspunten voor optimalisering van de hulpverlening bij circulatiestilstand. De cijfers bieden bovendien een degelijke onderbouwing in de discussie over het nut en de noodzaak van reanimaties. Zie hierover ook deze pagina 'Een menswaardig einde'

"Het gebeurt weleens, dat je na een spoedrit bij iemand thuis komt voor een reanimatie en daar ter plekke vaststelt, dat een reanimatie zinloos is. Die beslissing mogen wij niet nemen, maar in bepaalde situaties vind ik het onmenselijk om wél een reanimatie uit te voeren."

De Stichting Groningen Hartveilig zet zich in om vrijwilligers te trainen als burgerhulpverleners.