samen oefenen

een uitgebreid netwerk van hulpverleners

"Omstanders denken vaak dat wij elkaar allemaal kennen en dat samenwerking vanzelfsprekend en eenvoudig is. Dat is niet zo. Gelukkig zijn er relatief weinig grote rampen in Noord-Nederland. Als het toch gebeurt, dat ik ineens intensief samenwerk met collega's van de politie en brandweer, dan zie ik de enorme waarde van gezamenlijke oefeningen heel duidelijk."

De hulpverlening in Noord-Nederland vindt plaats in een uitgebreid netwerk van organisaties met duizenden hulpverleners. Bij de brandweer, politie, zorginstellingen, meldkamer... Individuele hulpverleners zijn over het algemeen gedreven professionals, die hun werk graag goed doen. Dat is prachtig en waardevol, maar dat vraagt ook om zorgvuldige afstemming en communicatie tussen alle partijen. Samen oefenen is daarom letterlijk van levensbelang in situaties van hulpverlening waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Hoe dat gebeurt, lees je op deze pagina.

grote en kleine oefeningen

Een oefening is soms beperkt tot een ambulanceteam en de bemanning van een brandweerwagen. Hoe red je een slachtoffer uit een benarde situatie, ingeklemd of op grote hoogte? Technische, medische en communicatieve vaardigheden combineren tot een effectieve en efficiënte redding, dat is de uitdaging.

COPI-oefening

De jaarlijkse COPI-oefeningen zijn bedoeld om te zorgen dat alle partijen optimaal zijn voorbereid op rampen in de regio. De COPI (Coördinatie Plaats Incident) is een oefening, waarbij de communicatie, voorlichting en coördinatie bij grootschalige incidenten gesimuleerd wordt door:

 • OvD (Officier van Dienst) politie
 • OvD brandweer
 • OvD ambulancedienst
 • OvD GHOR
 • gemeenten
 • waterschappen
 • rijkswaterstaat

Een COPI-oefening leidt tot meer onderling begrip en zorgt ervoor, dat de focus op de essentie gericht blijft: optimale zorg voor veiligheid en gezondheid. Het scenario voor de COPI-oefening in 2013 was de uitval van nutsvoorzieningen (gas, water, electriciteit) bij een zorginstelling. Een aantal zorginstellingen heeft actief deelgenomen aan deze oefening.

samenwerking met ziekenhuizen

De uitwisseling van kennis en ervaring tussen ambulanceverpleegkundigen en medisch personeel in ziekenhuizen is waardevol voor de medewerkers en vooral voor de patiënt. Om deze uitwisseling te stimuleren zijn diverse initiatieven ontwikkeld:

 • uitwisseling medewerkers SEH en ambulancezorg
 • stages voor medisch specialisten bij ambulancezorg
 • scholing aan huisartsen i.s.m. de Doktersdienst en het Wenckebach instituut
 • gezamenlijke scholing 'airway-management' voor de ambulancediensten van Friesland, Drenthe en Groningen en het UMCG

carrouseltrainingen

Een kind redden dat bijna verdrinkt in een zwembad. De nachtmerrie van ieder ouder en zweminstructeur. Zoiets komt gelukkig niet vaak voor, maar als het gebeurt, moet iedereen precies weten wat hem of haar te doen staat. Lees meer over dit soort 'carrouseltrainingen' voor specifieke situaties bij bedrijven en instellingen.

acute zorg

De acute zorg in Noord-Nederland vormt een apart aandachtsgebied. Het AZNNN (Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland) heeft een coördinerende rol op dit terrein. Meer hierover