acute zorg

samenwerking vanuit het AZNNN

Mensen in acute, levensbedreigende situaties op tijd de juiste zorg bieden. Dit is het gezamenlijke doel van de partners in het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN). Het AZNNN ondersteunt de ambulancediensten en andere ketenpartners met een gevarieerd opleidingsaanbod. Het netwerk stimuleert de samenwerking en het regelmatig overleg tussen ketenpartners.

projecten acute zorg

Het netwerk acute zorg ontplooit activiteiten op diverse terreinen om de kwaliteit van de acute zorg te verbeteren en te borgen. Voorbeelden daarvan:

  • ketencasusbesprekingen
  • oefeningen opgeschaalde zorg
  • trainingen crisis coördinatoren
  • scholing van trainers en observatoren

Bij een 'ketencasusbespreking' komt een casus, een situatie uit de praktijk, aan de orde. Zoveel mogelijk betrokkenen bespreken uit hun eigen invalshoek de situatie. Hoe verliep deze opdracht vanaf het moment van de melding bij de meldkamer. Wat is er precies gebeurd? Wat ging goed, wat kon beter? Hoe zorgen we dat een vergelijkbare situatie volgende keer nog weer beter of efficiënter afgehandeld wordt?

Acute Zorg Netwerk

Bij 'oefeningen opgeschaalde zorg' zijn meerdere partijen betrokken. Wie precies, dat hangt van de oefening af. Over het algemeen ervaren de deelnemers het contact met andere hulpverleners tijdens een oefening als bijzonder nuttig, leuk en leerzaam.

De organisatie en coördinatie van oefeningen, trainingen en opleidingen (OTO) bij opgeschaalde zorg ligt bij de netwerkorganisatie Cycloon, een onderdeel van het AZNNN, Acute Zorg Netwerk Noord Nederland.