carrouseltrainingen

Medewerkers van ambulancezorg trainen en oefenen door het jaar op verschillende manieren. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde 'carrouseltraining', waarbij verschillende teams achterelkaar een zelfde situatie oefenen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een zwembad, waar een ambulanceteam met een BHV'er een verdrinkingssituatie simuleren.

ambulancezorg en BHV

Iedere organisatie heeft medewerkers met een BHV-training. Deze bedrijfshulpverlening is van groot belang in de onmiddellijke reactie bij een bedrijfsongeval of noodsituatie. Vraagt de situatie om extra hulp van buitenaf, dan is een goede afstemming tussen ambulancemedewerkers en BHV-ers cruciaal. Kleinschalige oefeningen in zwembaden, bij de Gasunie, bij Philips en de Gemeente Veendam hebben de afgelopen tijd hun waarde bewezen.